top of page

GESCHIEDENIS VAN HET KERKJE ZONDER TOREN

 

Etersheim bestond al in het jaar 800. Het destijds nog grote dorp aan de monding van de Ee, is verzwolgen door diverse overstromingen van de Zuiderzee, met kerk en al. In augustus 2009 is bij archeologische opgravingen in het Markermeer nog een 12e eeuwse sarcofaag gevonden. Ook gaan er legenden over een mogelijke schat die in het Markermeer zou liggen, daar begraven door boer Dirk Smit, die weigerde belasting aan de Spanjaarden te betalen tijdens de 80-jarige oorlog...

 

Door de dreiging van de Zuiderzee verplaatsten de Etersheimers het dorp naar binnendijks gebied, waar ze rond 1630 ook een nieuwe kerk bouwden, met een klein houten torentje. Rondom de kerk stonden kleine huisjes. De kerk is eind 19e eeuw afgebroken, maar de stenen zijn herbruikt voor de fundamenten van de in 1901 voltooide, huidige kerk. Ook oude grafstenen zijn gebruikt voor de vloer, maar er zijn nooit mensen begraven geweest in de kerk. Het naast de kerk gelegen oudere begraafplaatsje ligt opvallend hoog, beschermd tegen vroegere overstromingen. Het is aangegeven als bezienswaardigheid op verschillende wandel- en fietsroutes. Inwoners van Etersheim kunnen er nog steeds ter aarde besteld worden.

 

Toen de huidige kerk gebouwd werd in 1901, werden hoge torens gezien als statussymbool. Het bescheiden kerkje bleek echter niet bestand tegen het gewicht van de naar verhouding grote toren, die in de jaren 80 dan ook geheel op instorten stond en om deze reden helaas is afgebroken. Hierdoor heeft het kerkje een bijzonder uiterlijk. Tot 1971 is het gebouw als Nederlands hervormde kerk in gebruik geweest, waarna het verkocht is aan particulieren en verscheidene malen van eigenaar en functie is gewisseld. In deze periode zijn er ook verdiepingen in de kerk aangebracht om het geschikt te kunnen maken als woning. Sinds 2002 zijn wij de gelukkige eigenaren en bewoners van de kerk, en werken hard om het gebouw meer en meer te veranderen in ons droomhuis. Tien jaar later hebben we de bed & breakfast geopend.

bottom of page