top of page

PRIVACYVERKLARING

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en bed and breakfast en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 

Bed en Breakfast Het Kerkje van Etersheim kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Eventuele andere gegevens die u zelf bij uw reservering verstrekt heeft

 

De Bed en Breakfast bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, (een reservering maken en indien nodig contact met u opnemen omtrent uw reservering en verblijf.) Ook is het mogelijk dat deze gegevens door ons worden ontvangen via deze intermediairs: www.bedandbreakfast.nl en www.airbnb.nl, indien u via (een van) deze websites geboekt heeft, waarbij u een overeenkomst met (een van) deze bedrijven aan bent gegaan. 

De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden zoals nieuwsbrieven. Uw gegevens worden niet langer dan twee maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verschaft, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij een overeenkomst worden de gegevens bewaard conform de vereisten die de overheid stelt aan onze boekhoudkundige verslaglegging. Hierna worden de gegevens vernietigd.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden op welke wijze men ons gevonden heeft en naar welke pagina’s (onderwerpen) de belangstelling uitgaat om zo onze activiteiten te kunnen optimaliseren naar gelang de voorkeur van onze website bezoekers. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Indien op de website knoppen actief zijn om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram, dan worden deze knoppen gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Bed en Breakfast Het Kerkje van Etersheim. We zullen zo snel mogelijk op het verzoek reageren. 

Bed en Breakfast Het Kerkje van Etersheim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Wij behouden het recht om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

bottom of page